อาหารสำเร็จรูป คืออะไร

อาหารสำเร็จรูป

     อาหารสำเร็จรูป คือ อาหารที่ปรุงสุกแล้วหรือปรุงบางส่วนแล้วบรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บมากที่สุดโดยสามารถนำมารับประทานได้ทันทีหรือปรุงต่อเล็กน้อย อาหารสำเร็จรูปมีหลายประเภทที่มาในรูปแบบ อาหารพร้อมทาน เช่น อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

ข้อดีและข้อเสียของการทานอาหารสำเร็จรูป

อาหารกระป๋อง

แม้จะสะดวกและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันแต่การทานอาหารสำเร็จรูปก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือ

ข้อดีของอาหารสำเร็จรูป

 • สะดวกในการรับประทานเพียงฉีกซองหรืออุ่นร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที
 • ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำอาหาร
 • เก็บรักษาไว้ได้นาน

ข้อเสียของอาหารสำเร็จรูป

 • มีปริมาณโซเดียมและไขมันสูงในส่วนใหญ่
 • คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด
 • อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นตามมาหากรับประทานเป็นประจำ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

     การรับประทานอาหารสำเร็จรูปในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้น ควรรับประทานอาหารสำเร็จรูปอย่างเหมาะสมทั้งรูปแบบและปริมาณโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียม ไขมันต่ำและควรรับประทานคู่กับผักและผลไม้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ประเภทของ อาหารสำเร็จรูป

ตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

 • อาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง ผักกระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง
 • อาหารแช่แข็ง เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผักแช่แข็ง
 • อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุง

โดยการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ฉลากโภชนาการ
 • รสชาติ
 • ราคาถูก
 • ความสะดวกในการรับประทาน
 • คุณค่าทางโภชนาการ

     อาหารสำเร็จรูปเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี

อาหารกระป๋องแนะนำ

ความนิยมอาหารสำเร็จรูป

     ความนิยมอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยไปจนถึงทั่วโลกเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเร่งรีบในชีวิตประจำวันจากการที่ผู้คนในปัจจุบันมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้นทำให้ไม่มีเวลาหรือความสะดวกในการเตรียมอาหารเอง
 • ความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานเพราะอาหารสำเร็จรูปสามารถนำมารับประทานได้ทันทีหรือปรุงต่อเล็กน้อยทำให้ประหยัดเวลาและแรงในการทำอาหารและงานบ้านอื่นๆ
 • ราคาที่ย่อมเยา อาหารสำเร็จรูปมักมีราคาที่ย่อมเยากว่าอาหารปรุงสดเพราะส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ทานต่อหนึ่งมื้อ
 • ความหลากหลายของเมนู อาหารสำเร็จรูปมีให้เลือกหลากหลายเมนูตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

ในประเทศไทย ความนิยมอาหารสำเร็จรูปก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากการสำรวจพบว่าในปี 2564 ตลาดอาหารสำเร็จรูปมีมูลค่า 127,200 ล้านบาท เติบโตถึง 11.3% จากปีก่อนหน้าโดยกลุ่มสินค้าที่มีการเติบโตสูงได้แก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน และอาหารแช่แข็ง

     ความนิยมอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรรับประทานอย่างเหมาะสมเพื่อ สุขภาพที่ดี เนื่องจากอาหารสำเร็จรูปมักมีปริมาณโซเดียมและไขมันสูงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ข้อแนะนำในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป

     โดยแนวทางการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมและอยู่ในขอบเขตนั้นจะสามารถช่วยประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพอีกด้วยโดยข้อที่ควรสังเหตและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกอาหารนั่นก็คือ

อ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียม ไขมัน และน้ำตาล

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อการรับประทานหนึ่งวัน

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณไขมันไม่เกิน 30% ของปริมาณพลังงานทั้งหมด

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 25 กรัมต่อการรับประทานหนึ่งวัน

รับประทานอาหารสำเร็จรูปร่วมกับผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารสำเร็จรูปในปริมาณที่พอเหมาะโดยไม่ควรรับประทานทุกวันหรือรับประทานมากเกินไป

ที่มาข้อมูล : ความรู้เรื่องอาหาร