การกินเจ

อาหารเจ

     การกินเจ หมายถึง การรับประทาน อาหารเจ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์ เลือด น้ำนม ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ เป็นการถือศีลทางศาสนาตามความเชื่อของชาวพุทธนิกายมหายาน โดยเชื่อว่าการกินเจเป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ส่งเสริมสุขภาพ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการกินเจในประเทศไทย นิยมกระทำในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งตรงกับเดือน 9 ตามปฏิทินจีน โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 รวมเป็นเวลา 9 วัน ในช่วงเทศกาลนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือศีลกินเจ งดเว้นการรับประทานอาหารที่ผิดศีล งดเว้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดเว้นการละเล่นการพนัน

นอกจากนี้ การกินเจยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวพุทธด้วย โดยผู้ที่กินเจมีเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ความเชื่อทางศาสนา การรักษาสุขภาพ หรือการส่งเสริมความยั่งยืน

ประโยชน์ของการกิน อาหารเจ

อาหารเจ

การกินเจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น

 • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง
 • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน
 • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น
 • ช่วยควบคุมน้ำหนัก
 • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

นอกจากนี้ การกินเจยังช่วยส่งเสริมความยั่งยืน เนื่องจากเป็นการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน น้ำ และอาหาร

จุดมุ่งหมายในการกิน อาหารเจ

จุดมุ่งหมายในการกินเจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการหลักๆ ดังนี้

 • ทางศาสนา ชาวพุทธนิกายมหายานเชื่อว่าการกินเจเป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่า “เมตตากรุณาเป็นหัวใจ” การกินเจจึงถือเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นความชั่วร้าย และสร้างบุญกุศล
 • ทางสุขภาพ การกินเจเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น
 • ทางสิ่งแวดล้อม การกินเจเป็นการลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน น้ำ และอาหาร เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายอื่นๆ ในการกินเจ เช่น เป็นการลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสัตว์กับมนุษย์ หรือการลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร เป็นต้นโดยสำหรับจุดมุ่งหมายในการกินเจของแต่ละบุคคลนั้น อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ทัศนคติ และเหตุผลของแต่ละคน

ตัวอย่างอาหารเจ

อาหารเจมีให้เลือกรับประทานหลากหลายเมนู เช่น

 • อาหารประเภทผัด เช่น ผัดผักรวมมิตร ผัดผักคะน้าหมูสับ ผัดถั่วงอก
 • อาหารประเภทต้ม เช่น ต้มยำเห็ด ต้มจืดผักกาดขาวหมูสับ ต้มยำผักรวม
 • อาหารประเภททอด เช่น ทอดมันเห็ด เต้าหู้ทอด เกี๊ยวทอด
 • อาหารประเภทเส้น เช่น เส้นหมี่ผัด บะหมี่เกี๊ยว ข้าวต้มเห็ด
 • อาหารประเภทขนมหวาน เช่น ขนมเปี๊ยะ บัวลอย สาคูไส้หมู

การกินเจเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและส่งเสริมความยั่งยืน